Nikita Kostin

Research fellow (Laboratory of biocatalysis)