Group of Plant Biotechnology

FullnamePositionContacts
Elena Rukavtsova, D.Scs. r. f.
Natalia Zakharchenko, Ph.D.s. r. f.
Valeriya Alekseeva, Ph.D.r. f.
Olga Fursj. r. f.
Glotova A.B.pr. lab. as.
Sagirova G.A.pr. lab. as.

Previously worked here

Buryanov Y.I., Prof., D.Sc
Taras Shevchuk, D.Sc
Olga Dyachenko, Ph.D.
Sergey Tarlachkov
Loading...
Loading...

Natalia Zakharchenko

Pushchino (Moscow rgn.), prospekt Nauki 6 — On the map

Loading...