Group of Plant Biotechnology

FullnamePositionContacts
Elena Rukavtsova, D.Scs. r. f.
Natalia Zakharchenko, Ph.D.s. r. f.
Chaika N.Y.res. eng.
Glotova A.B.pr. lab. as.
Prushinovskaya K.R.pr. lab. as.

Previously worked here

Buryanov Y.I., Prof., D.Sc
Taras Shevchuk, D.Sc
Valeriya Alekseeva, Ph.D.
Olga Dyachenko, Ph.D.
Olga Furs
Sergey Tarlachkov
Sagirova G.A.
Loading...
Loading...

Natalia Zakharchenko

Pushchino (Moscow rgn.), prospekt Nauki 6 — On the map

Loading...