Laboratory of Plant Biotechnology

FullnamePositionContacts
Shevchuk T.V., D.ScHead of lab.
Elena Rukavtsova, D.Scs. r. f.
Zakharchenko N.S., Ph.D.s. r. f.
Valeriya Alekseeva, Ph.D.r. f.
Olga Dyachenko, Ph.D.r. f.
Olga Fursj. r. f.
Tarlachkov S.V.eng.

Previously worked here

Buryanov Y.I., Prof., D.Sc
Loading...
Loading...

Shevchuk T.V.

Pushchino (Moscow rgn.), prospekt Nauki 6 — On the map

Loading...