Group of Plant Biotechnology

FullnamePositionContacts
Shevchuk T.V., D.ScHead of lab.
Elena Rukavtsova, D.Scs. r. f.
Natalia Zakharchenko, Ph.D.s. r. f.
Valeriya Alekseeva, Ph.D.r. f.
Olga Dyachenko, Ph.D.r. f.
Olga Fursj. r. f.
Tarlachkov S.V.eng.

Previously worked here

Buryanov Y.I., Prof., D.Sc
Loading...
Loading...

Natalia Zakharchenko

Pushchino (Moscow rgn.), prospekt Nauki 6 — On the map

Loading...