Department of Sanitary and Ventilation Systems

Development units

Head: Sergey Gladkov
+7(495)995-55-57#2026

NamePositionContacts
Sergey Gladkovhead+7(495)995-55-57#2026
Anatoliy Kuznetcovsen. eng.
Vladimir Rusakoveng.
Vladimir Chzhaov. mech.
Konstantin Borodkinplumb.
Oleg Feldmanplumb.
Alexander Kirillovplumb.
Alexander Kurdukovplumb.
Andrey Mel'nikovplumb.
Pashit Saipeevplumb.
Nikolaj Generalovforem.
Vladimir Slivinskijforem.sva@nmr.ru+7(495)335-27-33
Rustam Tuhvatullinforem.+7(495)336-24-22

Sergey Gladkov

  • Russia, Moscow, Ul. Miklukho-Maklaya 16/10 — On the map
  • IBCh RAS, build. 74, office. 213
  • Phone: +7(495)995-55-57#2026