Серебрякова Марина Валентиновна


Инженер (Лаборатория молекулярных основ эмбриогенеза)

Тел.: +7 (495) 336-86-11

Избранные публикации

 1. Podolskaya EP, Serebryakova MV, Krasnov KA, Grachev SA, Gzgzyan AM, Sukhodolov NG (2018). Application of Langmuir–Blodgett technology for the analysis of saturated fatty acids using the MALDI-TOF mass spectrometry. MENDELEEV COMMUN 28 (3), 337–339
 2. Vorobev II, Proskurina OV, Khodak YA, Gosudarev AI, Semikhin AS, Byrikhina DV, Krasilshchikova MS, Melnik BS, Serebryakova MV, Polzikov MA (2017). Physicochemical Properties, Toxicity, and Specific Activity of a Follitropin Alpha Biosimilar. PHARM CHEM J 50 (11), 753–760
 3. Lapchinskaya OA, Katrukha GS, Gladkikh EG, Kulyaeva VV, Coodan PV, Topolyan AP, Alferova VA, Pogozheva VV, Sukonnikov MA, Rogozhin EA, Prokhorenko IA, Brylev VA, Korolev AM, Slyundina MS, Borisov RS, Serebryakova MV, Shuvalov MV, Ksenofontov AL, Stoyanova LG, Osterman IA, Formanovsky AA, Tashlitsky VN, Baratova LA, Timofeeva AV, Tyurin AP (2016). Investigation of the complex antibiotic INA-5812. Russ. J. Bioorganic Chem. 42 (6), 664–671
 4. Zernii EY, Nazipova AA, Gancharova OS, Kazakov AS, Serebryakova MV, Zinchenko DV, Tikhomirova NK, Senin II, Philippov PP, Permyakov EA, Permyakov SE (2015). Light-induced disulfide dimerization of recoverin under ex vivo and in vivo conditions. J Free Radic Biol Med 83 (0), 283–295
 5. Baksheeva VE, Nazipova AA, Zinchenko DV, Serebryakova MV, Senin II, Permyakov SE, Philippov PP, Li Y, Zamyatnin AA, Zernii EY, Aliev G (2015). Ca2+-myristoyl switch in neuronal calcium sensor-1: A role of C-terminal segment. CNS Neurol Disord Drug Targets 14 (4), 437–451
 6. Hoang AN, Vo HDM, Vo NP, Kudryashova KS, Nekrasova OV, Feofanov AV, Kirpichnikov MP, Andreeva TV, Serebryakova MV, Tsetlin VI, Utkin YN (2014). Vietnamese Heterometrus laoticus scorpion venom: Evidence for analgesic and anti-inflammatory activity and isolation of new polypeptide toxin acting on Kv1.3 potassium channel. Toxicon 77 (0), 40–48
 7. Mineev KS, Lyukmanova EN, Krabben L, Serebryakova MV, Shulepko MA, Arseniev AS, Kordyukova LV, Veit M (2013). Structural investigation of influenza virus hemagglutinin membrane-anchoring peptide. Protein Eng Des Sel 26 (9), 547–552
 8. Eroshkin FM, Bairamov AV, AverYanova OV, SolovEva EA, Serebryakova MV, Zaraiskii AG, Martynova NY (2013). Preparation and analysis of biological activity of the secreted proteins of the Noggin family. Russ. J. Bioorganic Chem. 39 (2), 218–222
 9. Ilyushin DG, Smirnov IV, Belogurov AA, Dyachenko IA, Zharmukhamedova TI, Novozhilova TI, Bychikhin EA, Serebryakova MV, Kharybin ON, Murashev AN, Anikienko KA, Nikolaev EN, Ponomarenko NA, Genkin DD, Blackburn GM, Masson P, Gabibov AG (2013). Chemical polysialylation of human recombinant butyrylcholinesterase delivers a long-acting bioscavenger for nerve agents in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A 110 (4), 1243–1248
 10. Osterman IA, Ustinov AV, Evdokimov DV, Korshun VA, Sergiev PV, Serebryakova MV, Demina IA, Galyamina MA, Govorun VM, Dontsova OA (2013). A nascent proteome study combining click chemistry with 2DE. Proteomics 13 (1), 17–21
 11. Kozmin YP, Manoilov AV, Serebryakova MV, Mirgorodskaya OA (2011). A direct introduction of18O isotopes into peptides and proteins for quantitative mass spectroscopy analysis. Russ. J. Bioorganic Chem. 37 (6), 719–731
 12. Makarova SS, Minina EA, Makarov VV, Semenyuk PI, Kopertekh L, Schiemann J, Serebryakova MV, Erokhina TN, Solovyev AG, Morozov SY (2011). Orthologues of a plant-specific At-4/1 gene in the genus Nicotiana and the structural properties of bacterially expressed 4/1 protein. B SOC CHIM BIOL 93 (10), 1770–1778
 13. Kordyukova LV, Serebryakova MV, Polyansky AA, Kropotkina EA, Alexeevski AV, Veit M, Efremov RG, Filippova IY, Baratova LA (2011). Linker and/or transmembrane regions of influenza A/Group-1, A/Group-2, and type B virus hemagglutinins are packed differently within trimers. BIOCHIM BIOPHYS ACTA 1808 (7), 1843–1854
 14. Zakharov AV, Smirnov IV, Serebryakova MV, Dronina MA, Kaznacheeva AV, Kurkova IN, Belogurov AA, Friboulet A, Ponomarenko NA, Gabibov AG, Bobik TV (2011). Expression of catalytic antibodies in Eukaryotic systems. Mol Biol 45 (1), 74–81
 15. Bacheva AV, Belogurov AA, Kuzina ES, Serebryakova MV, Ponomarenko NA, Knorre VD, Govorun VM, Gabibov AG (2011). Functional degradation of myelin basic protein. The proteomic approach. Russ. J. Bioorganic Chem. 37 (1), 39–47
 16. Radchenko VV, Ilnitskaya EV, Tretyakov VE, Serebryakova MV, Storozheva ZI, Shuvaeva TM, Lipkin VM (2010). Identification of a new chitinase-like protein of the YM-1 subgroup in the rat olfactory epithelium. Russ. J. Bioorganic Chem. 36 (5), 596–602
 17. Momynaliev KT, Kashin SV, Chelysheva VV, Selezneva OV, Demina IA, Serebryakova MV, Alexeev D, Ivanisenko VA, Aman E, Govorun VM (2010). Functional divergence of Helicobacter pylori related to early gastric cancer. J Proteome Res 9 (1), 254–267
 18. Yamskov IA, Blagodatskikh IV, Krasnov MS, Borisenko AV, Margasyuk DV, Vecherkin VV, Skripnikova VS, Nazarova PA, Bitko SA, Berezin BB, Yaminskii IV, Meshkov GB, Grachev SA, Serebryakova MV, Rybakova EY, Yamskova VP (2009). Physicochemical properties of a new group of regulatory proteins isolated from various mammal tissues. RUSS CHEM B+ 58 (3), 640–645
 19. Kordyukova LV, Serebryakova MV, Polyakov VY, Ovchinnikova TV, Smirnova YA, Fedorova NV, Baratova LA (2008). Influenza A virus M1 protein structure probed by in situ limited proteolysis with bromelain. Protein Pept Lett 15 (9), 922–930
 20. Osipov AV, Kasheverov IE, Makarova YV, Starkov VG, Vorontsova OV, Ziganshin RK, Andreeva TV, Serebryakova MV, Benoit A, Hogg RC, Bertrand D, Tsetlin VI, Utkin YN (2008). Naturally occurring disulfide-bound dimers of three-fingered toxins: A paradigm for biological activity diversification. J Biol Chem 283 (21), 14571–14580
 21. Reshetnyak AV, Armentano MF, Ponomarenko NA, Vizzuso D, Durova OM, Ziganshin R, Serebryakova M, Govorun V, Gololobov G, Morse HC, Friboulet A, Makker SP, Gabibov AG, Tramontano A (2007). Routes to covalent catalysis by reactive selection for nascent protein nucleophiles. J Am Chem Soc 129 (51), 16175–16182
 22. Finkina EI, Balandin SV, Serebryakova MV, Potapenko NA, Tagaev AA, Ovchinnikova TV (2007). Purification and primary structure of novel lipid transfer proteins from germinated lentil (lens culinaris) seeds. Biochemistry (Mosc) 72 (4), 430–438
 23. Ponomarenko NA, Durova OM, Vorobiev II, Belogurov AA, Kurkova IN, Petrenko AG, Telegin GB, Suchkov SV, Kiselev SL, Lagarkova MA, Govorun VM, Serebryakova MV, Avalle B, Tornatore P, Karavanov A, Morse HC, Thomas D, Friboulet A, Gabibov AG (2006). Autoantibodies to myelin basic protein catalyze site-specific degradation of their antigen. Proc Natl Acad Sci U S A 103 (2), 281–286
 24. Knorre DG, Kudryashova NV, Popova TV, Shakirov MM, Malshakova VS, Shpenev OE, Savinkova LK, Serebryakova MV, Godovikova TS (2005). Photoactivatable analogues of the initiating substrates of RNA polymerase II based on arylazide derivatives of NTP γ-amidophosphate: Synthesis and chemical and photochemical reactions of functional groups. Bioorg Khim 31 (4), 372–384
 25. Knorre DG, Kudryashova NV, Popova TV, Shakirov MM, Malshakova VS, Shpenev OE, Savinkova LK, Serebryakova MV, Godovikova TS (2005). Photoactivatable analogues of the initiating substrates of RNA polymerase II based on aryl azide derivatives of NTP γ-amidophosphate: Synthesis and chemical and photochemical reactions of functional groups. Russ. J. Bioorganic Chem. 31 (4), 332–343
 26. Kordyukova LV, Ksenofontov AL, Serebryakova MV, Ovchinnikova TV, Fedorova NV, Ivanova VT, Baratova LA (2004). Influenza A hemagglutinin C-terminal anchoring peptide: Identification and mass spectrometric study. Protein Pept Lett 11 (4), 385–391
 27. Serebryakova MV, Rogov SI, Shevalier AF, Grachev SA (2001). The MALDI TOF mass spectrometry: Rapid qualitative determination of expression of recombinant proteins in Escherichia coli. Bioorg Khim 25 (8), 639–640
 28. Trubetskaya OE, Reznikova OI, Afanaseva GV, Reznikov KY, Serebryakova MV (2000). Localization of disulfide bonds in α1-acid glycoprotein and their effect on the ability of the protein to interact with ethidium bromide. Bioorg Khim 26 (6), 422
 29. Trubetskaya OE, Reznikova OI, Afanaseva GV, Reznikov KY, Serebryakova MV (2000). Localization of disulfide bonds in α1-acid glycoprotein and their effect on the ability of the protein to interact with ethidium bromide. Russ. J. Bioorganic Chem. 26 (6), 375–380
 30. Serebryakova MV, Rogov SI, Shevalier AF, Grachev SA (1999). The MALDI TOF mass spectrometry: Rapid qualitative determination of expression of recombinant proteins in Escherichia coli. Bioorg Khim 25 (8), 638–640
 31. Serebryakova MV, Rogov SI, Shevalier AF, Grachev SA (1999). The MALDITOF mass spectrometry: Rapid qualitative determination of the expression of recombinant proteins in Escherichia coli. Russ. J. Bioorganic Chem. 25 (8), 568–569